top of page

Çek Valfler

Çekvalfler, tesisattan geçen akışkanların tek yönde ilerlemesini, geri dönmesini engelleyen, böylece sistemin daha verimli çalışmasını sağlayan tek yönlü emniyet vanalarıdır. Çekvalfler basit cihazlardır. Ters akışı engelleyerek hayati bir işlevi yerine getirirler.

Emniyet_Valfleri_safety_valves-01.png
  • Hat Tipi

  • Ultra Yüksek Basınçlı

  • Katriç Tip

  • Boru Bağlantı

  • Pilot Kumandalı

  • Çekli - Çeksiz Valfler

  • Hortum Patlatma Valfleri

bottom of page