top of page

Akış Bölücü Valfler

Bir akış bölücü, adından da anlaşılacağı gibi, akışı iki veya daha fazla parçaya ayıran bir hidrolik valftir. Bu, tek bir pompanın aynı anda birden fazla devreye güç vermesini sağlar. Dişli veya dönel ve spool tip olmak üzere iki versiyonlu oransal akış bölücü vardır.

Akış_Bölücü_Valfler-01.png
  • Hat Tipi (Spool Tip)

  • 3 Yollu Sabit Debili

  • 3 Yollu Sabit Debili (Priority)

bottom of page