top of page

Fittings Üretimi

Hydrointer Logo Png-01.png
Fittings_Manufacturing_üretimi_black-01-01.png

Metalin, kristalleşme sıcaklığının üzerine çıkarılarak dövülmesi uygulaması sıcak dövme yöntemidir. Yoğun ısı ilemetalin istenen şekle kavuşması sağlanabilir. Metalin niteliklerine göre soğuk dövme yöntemi uygulansa da yaygın olan uygulama sıcak dövme yöntemidir. Bu yöntem ile hidrolik fittings elde edilir.

Fittings Üretim Şeması

bottom of page